En tidningsman ur tiden

bo_bok

Bo Strömstedt har gått bort 87 år gammal. För mig som ung aspirerande journalist hade kvällstidningarna och inte minst Expressen en oerhörd laddning runt sig. Jag har aldrig arbetat på någon av drakarna men kastade mig över Strömstedts ”Löpsedeln och insidan” när den kom på 1990-talet och har sedan dess plöjt flera böcker av hans kollegor och företrädare på redaktörsposterna på tidningen.

Strömstedt gav en journalistskolning utan akademiska poäng och symboliserar (den kanske delvis romantiserade) bilden av kvällstidningsjournalistikens bästa stunder under tryckpresseran: Slagkraftig, oväntad och lockande. Initierad nog för att skaka makten. Alltid på läsarnas sida.

I inledningen skriver Strömstedt om första tidningen, barndomens ”Knusserud Runt”, och ett reportage om en myrstack och dess invånare. Så kan en tidningsmakare starta sin bana.

Många år senare skrev han: ”Något är möjligt. Knusserud Runt nerlagd. Myrstacken kvar. Reportaget fortsätter.”

Det tar inte slut här.

Läs efterträdaren Thomas Mattssons minnesord på Expressen.se.