Insiderboken.se

Insiderboken.se lanserades i april 2010 i samband med utgivningen av boken Insiders (Bokförlaget Atlas), dels för att rapportera om vad som hände i de rättsprocesser som boken beskriver, dels för att mer allmänt rapportera om händelser med bäring på insiderfrågor.

Är idag ett forum för fördjupade studier av marknadens insiders och insiderbrottslighet.

Besök www.insiderboken.se